Faluház "bérleti"díjak.
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2017.08.08. 18:52

 

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2017. (I.26.) határozata

az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díjáról és a költségtérítésének megállapításáról

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díját és a költségtérítéseket az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A Faluház és termei bérleti díjának mértéke:

 1. A Faluház épülete és a hozzá tartozó udvari rész egésze bérleti díja mértéke:

 1. A Faluház földszinti nagyterme bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után: 2.500,- Ft,fűtési idényben 2.700,- Ft.

 2. A Faluház emeleti helyiségei (galériaterem, vetítőterem) bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után: 1.700,- Ft, fűtési idényben 1.900,- Ft.

 3. A Faluház földszinten lévő klubszobája bérleti díjának mértéke minden megkezdett óra után 1.200,- Ft, fűtési idényben 1.300,- Ft.

 4. A Faluház térkövezett udvari részének kereskedelmi célú tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele (szaletli igénybevétele nélkül) minden megkezdett óra után 2.700,- Ft

 5. A Faluház nem térkövezett udvari részének kereskedelmi célú tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele minden megkezdett óra után 2.200,- Ft

 6. A Faluház szaletlijének kereskedelmi célú tevékenység (árusítás) miatti igénybevétele (az udvar használata nélkül) minden megkezdett óra után 2.200,- Ft.

 7. A Faluház térkövezett udvari része és szaletlije (nem kereskedelmi célú) igénybevétele bérleti díjának mértéke 12 főig 3.200,- Ft/alkalom, legkésőbb 22.00 óráig bezárólag (beleértve a Faluház mosdóhelyiségeinek használatát is).

 8. A Faluház térkövezett udvari része és szaletlije (nem kereskedelmi célú) igénybevétele bérleti díjának mértéke 13-40 főig 7.500,- Ft/alkalom, legkésőbb 22.00 óráig bezárólag (beleértve a Faluház mosdóhelyiségeinek használatát is.

 9. A Faluház udvarán lévő kemence használati díja 16.500 Ft/alkalom (a kemence bérlésével igénybe vehető a szaletli és a Faluház mosdóhelyisége), mely tartalmazza a használati díjat, a fűtőanyagot, és a kemence kezelőjének díjazását.

 10. Falunap alkalmával a Faluház udvarán engedélyezett büfészolgáltatás díja 70.000,- Ft (amennyiben több vállalkozás kap lehetőséget a szolgáltatásra, a díjat együttesen kötelesek megfizetni.) Egyéb esetekben a közterület használati díjak alkalmazandók.

 

 1. A Faluház helyiségeinek (udvarának, szaletlijének, kemencének) használatba vételére az 1. sz melléklet szerinti bérleti szerződés megkötése, és a helyiségbérleti díj, megfizetése után kerülhet sor.

 

 1. A Faluház, illetve bármely helyiségének (udvar, szaletli, kemence) használatba adása és vétele csak a művelődésszervezővel történő előzetes időpont egyeztetéssel lehetséges az időpont ütközések elkerülése érdekében.

 

 1. A határozatban foglalt bérleti díjat a használatba vétel előtt Baracska Község Önkormányzata házipénztárába, készpénzben kell megfizetni.

 

 1. Amennyiben a bérleti időszak alatt keletkezett hulladék mennyisége elér vagy meghalad egy 110 literes űrtartalmú gyűjtőzsáknyit vagy 15 kg súlyhatárt, azt megfelelő teherbírású, hulladék elszállítására szóló matricával ellátott zsákban köteles a bérlő elhelyezni, melynek elszállíttatásáról a bérbeadó gondoskodik.

A Civil Alapból nyújtott természetbeni helyiségbérleti támogatás esetén a támogatott is köteles matricával ellátott zsákban elhelyezni a keletkezett hulladékot, amennyiben az eléri a fenti mennyiséget.

A bérleti időszak alatt sütés, főzés során keletkezett ételmaradék, használt zsiradék/olaj elszállításáról a bérlő mielőbb, de legkésőbb a bérlet időpontjának lejáratáig köteles gondoskodni.

 

 1. A Kozma Ferenc Általános Iskola (vagy szervezeti keretein belül működő SZMK., DÖK., stb.) és a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda (vagy a szervezeti keretein belül működő SZMK.) a saját rendezvényei megtartására évente egy alkalommal térítésmentesen veheti igénybe a Faluház nagytermét, illetve a szükséges helyiségeket.(Az őszi Szüreti mulatság nem tekintendő az iskola saját rendezvényének.)

A térítésmentes használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére kizárólag az intézményvezető jogosult.

 

 1. A Civil Alapból, természetbeni támogatásként megítélt faluházi teremhasználatra a Támogatási Szerződésben foglaltak az irányadók.

 

 1. A Faluház igénybevétele esetén a helyiségeken és azok alapberendezésein kívül más eszközt nem bocsát a bérbeadó rendelkezésre (vetítőgép, cd lejátszó, magnó, számítógép, nyomtató, világosító berendezés, stb.)

 

 1. A Faluház termét (a tagok létszámától függően a nagytermet, klubszobát, ill.

emeleti termet) taggyűlés céljára évi két alkalommal térítésmentesen veheti

igénybe a helyi :

 

- Polgárőrség

- Sportegyesület

- Vöröskereszt Szervezet

- „SZEVASZ”a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány

- Vál-Völgye Vadásztársaság

 

 1. A Baracska, Templom u. 19. szám alatti étkezőhelyiség bérleti díjának

mértéke minden megkezdett óra után1.200 Ft, fűtési idényben 1,400,- Ft. Az étkezőhelyiség kizárólag osztálytalálkozó céljára vehető igénybe.

Amennyiben a bérleti időszak alatt keletkezett hulladék mennyisége elér vagy meghalad egy 110 literes űrtartalmú gyűjtőzsáknyit vagy 15 kg súlyhatárt, azt megfelelő teherbírású, hulladék elszállítására szóló matricával ellátott zsákban köteles a bérlő elhelyezni, melynek elszállíttatásáról a bérbeadó gondoskodik.


 

 1. A Faluház berendezései és felszerelései bérleti díjának mértéke:

 1. Nem a Faluházban történő használat (elszállítás) esetén az éttermi asztalok bérleti díjának mértéke: 180 Ft/db,

 2. Nem a Faluházban történő használat (elszállítás) esetén a székek bérleti díjának mértéke: 120 Ft/db.

 3. A tálalóedények és abroszok bérleti díja helyben történő használat esetén: 180 Ft/fő, abroszok mosási díjának mértéke: 240 Ft/db.

 4. Nem helyben történő használat (elszállítás) esetén:

- a tányér használat bérleti díja: 60 Ft/db,

- pohár használat bérleti díja: 36 Ft/db,

- az evőeszköz használat bérleti díja: 18 Ft/db,

- étel felszolgálására alkalmas tálalóedény (levesestál, pecsenyéstál)

használat bérleti díja: 120 Ft/db.

- az asztalterítők bérleti díjának mértéke: 180 Ft/db, mosási díja: 240 Ft/db)

 1. A berendezések és felszerelések használatba vételére a 2. sz. melléklet szerinti bérleti szerződés megkötése, valamint a bérleti díj megfizetése után kerülhet sor.

 2. A Civil Alapból nyújtott természetbeni támogatásként történő használatba adás esetén is alkalmazni kell a 2. számú melléklet szerinti bérleti szerződést.


 

 1. A határozatban foglalt bérleti díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.


 

 1. A bérbeadás lejártával történő visszavételezéskor hiányzó, sérült berendezéseket, felszereléseket, textíliákat a bérlő a legutolsó beszerzési áron köteles megtéríteni.


 

 1. A kemencében való sütés, főzés kivételével, főzési, sütési tevékenység üstben, gázzsámolyon, egyéb főzőalkalmatosságon csak a Faluház udvarán, az épület folytatásában, a betonozott részen engedélyezett, a térkövezett részen tilos.


 

 1. A Faluház udvarára gépjárművel csak áru (berendezés, felszerelés) szállítása végett lehet behajtani. A le- és felrakodás idejét követően az udvaron gépjárművel várakozni, parkolni tilos!


 

 1. Baracska Község Önkormányzata Képviselőt-testülete a jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 158/2015. (VI.25.) határozatát visszavonja.


 

Boriszov Zoltán s.k. Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

polgármester jegyző