Tájékoztató az egyes utcanevek változásáról
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2017.08.08. 19:05

Tájékoztató az egyes utcanevek változásáról

 

Képviselő-testületünk még 2014. decemberében határozott a Tompa Mihály utca környékének utcanév rendezéséről. Az akkori átnevezések során lett Baracskán Határ utca, Pipacs utca, Kalász utca és Toldi utca.

 

Az egységes címképzés és címkezelés megteremtéséről szóló 2014. évi XCIII. törvény alapján a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. kormányrendelet szabályozza az egységes címképzés szabályait és kijelöli a törvényben megnevezett feladatok ellátásáért felelős szerveket.

 

A jogszabályoknak megfelelően megtörtént településünk közterületeinek és címhelyeinek felülvizsgálata, melynek alapján megkezdődtek az utcanév változtatásokkal kapcsolatos előkészületek. A közterületek elnevezése önkormányzati hatáskör. A képviselő-testület által javasolt új utcanevekről kérdőíveken kértük meg az érintett utcák lakosainak véleményét. A megadott határidőig visszaérkezett vélemények alapján az idei első testületi ülésen lettek véglegesítve az utcanevek.

 

Mivel elég sok közterület átnevezése vált szükségessé, a Kidobolóban - annak terjedelmére való tekintettel - térképet nem áll módunkban közzétenni, de a Baracskai Polgármesteri Hivatal folyosójának falára kihelyeztünk egy térképet, melyen jól láthatóak az átnevezett utcák. A térképet ügyfélfogadási időben bárki megtekintheti.

Némi beazonosítási információval kiegészítve a következőkben ismertetem az átnevezett utcákat, közterületeket és az új utcaneveket:

 

 

Az utcaelnevezéseket követően a Baracskai Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportjának ügyintézői elvégzik a házszámozást és ezt követően – előreláthatólag az év végéig – folyamatosan megtörténnek a címváltozások. A jegyző az érintetteket írásban értesíti a címváltozásról és minden tájékoztatást megad a lakóknak az alapirataik (régi típusú személyigazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gépjármű forgalmi engedély, vállalkozói igazolvány, diákigazolvány, Magyar Államkincstár által kiállított utazási igazolvány) cseréjéhez és a különböző közműszolgáltatóknál történő változásjelentések elvégzésének feladatairól.

 

A címváltozással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat követően önkormányzatunk folyamatosan végzi az utcanévtáblák kihelyezését.

 

 

Becsei Andrásné

alpolgármester