POLGÁRMESTERI SOROK 500 millió nevelésre, oktatásra
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2018.01.09. 11:05

POLGÁRMESTERI SOROK


 

500 millió nevelésre, oktatásra


 

Mint már korábban tájékoztattam a Tisztelt Lakosságot, önkormányzatunk 270 millió kormányzati támogatásban részesült a Kozma Ferenc Általános Iskolába tornaterem építésére.

A tornaterem tervei elkészültek, jelenleg a közbeszerzés szakaszában vagyunk. A közbeszerzés befejezése után tudjuk meg az építkezés konkrét összegét, illetve a várható befejezés idejét. Jelenleg úgy tűnik a támogatás nem lesz elegendő a tornaterem felépítéséhez, ezért a képviselő-testületnek jelentős anyagi erőket kell majd mozgósítania. Várhatóan – figyelembe véve, hogy lassan a tél beálltával kell számolnunk – 2018 tanévkezdése tűnik a reális befejezési időnek.

Az elmúlt időszakban kaptunk örvendetes hírt arról, hogy az általános iskolánkat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közel 150 millió forintért fogja felújítani annak udvarával együtt. Ha ezek a munkálatok befejeződnek várhatóan 2018 szeptemberében egy tornateremmel rendelkező, felújított általános iskola és annak rendezett udvara fogja várni iskolásainkat.

Pénzügyi feladatot fog a képviselő-testületre róni, hogy bár rendezett lesz az iskolaudvar és lesz tornatermünk, de ahhoz a megfelelő megközelítési, parkolási lehetőséget valahogyan, valamiből biztosítani kell.

Sikeresen pályázott önkormányzatunk a Baracskai Bóbita Óvoda épületenergetikai korszerűsítésére. A pályázaton 84.340.000,- Ft-ot nyertünk, amelyet 2018. október végéig az intézményre kell költenünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a pénz nem a teljes felújításra van, csak az energiahatékonyság növelésére. Magyarul nem csempézni és vizesblokkot fogunk építeni, hanem fűtést korszerűsítünk, napelemeket helyezünk el, nyílászárókat cserélünk, és külső hőszigetelést végzünk. Jelenleg a felújításhoz szükséges tervezői egyeztetés fázisában tartunk. A kivitelezési munkák – figyelembe véve az óvoda speciális nyitva tartását - várhatóan július és augusztus hónapban fognak zajlani.


 

Tisztelt Baracskaiak!

Úgy érzem óriási lehetőséget kaptunk, hogy a nevelési és oktatási intézményeink megfelelő külleműek legyenek. A belső munka az ott dolgozók szakértelmén, hozzáállásán múlik. Remélem ez a két dolog pozitívan fog találkozni, amely mint rövid, mint hosszú távon baracskaiak érdekét fogja szolgálni. Itt szeretném külön megköszönni Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrnak eddigi támogató segítségét, amely hozzájuttatta településünket ezekhez a sikerekhez.

A közbiztonságunk érdekében forgalomszabályozás

Hosszú évek óta húzódó probléma, hogy a település központjába a COOP ABC, a presszó, az óvoda, a húsbolt, az orvosi rendelők, a fodrász előtt igen balesetveszélyes a közlekedés. A nagyobb baj megelőzése érdekében kényszerültünk arra a lépésre, hogy az említett helyeken Megállni tilos, Behajtani tilos és Egyirányú utca KRESZ táblákat helyezzünk el. A Kossuth u. 42. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarában kialakítottunk egy parkolót, amely a felmerülő parkolási gondok enyhítését hivatott szolgálni.

Bizonyára lesznek olyanok, akik most is megfogják keresni a kákán a csomót, de úgy gondolom, hogy egy polgármesternek és egy képviselő-testületnek nemcsak a népszerű döntések meghozatala a feladata. Ha az kell az óvodás, az iskolás, a nyugdíjas, a gyalogos, a kerékpáros érdekében tenni, hogy autósokat kényszerítsünk arra, hogy ne álljon meg veszélyes helyeken, akkor ezeket a kényszerítő lépéseket meg kell tennünk. Amikor más településekre megyünk, és nyitott szemmel körbenézünk ott is láthatjuk, hogy bizony-bizony kell néhány 10, 50 vagy 100 métert menni gyalogosan, hogy az orvos érjünk, a boltba menjünk vásárolni vagy a gyermekünkkel elsétáljunk az óvodáig. Kevés településen lehet belépni autóból a gyógyszertárba, de nálunk már majdnem ez van. Úgyhogy a döntés megszületett, lehet, hogy a későbbiekben - ha az élet úgy hozza - kisebb változtatásokat kell eszközölnünk, de én arra kérem Önöket, hogy tartsák be az elkövetkezendő időben a változtatásokat mert nem a kényelem, hanem a biztonság az első, és mindenkit hazavárnak.

Ide tartozik a forgalomszabályozáshoz, hogy az Orgona utca elején zsákutca tábla került kihelyezésre. Ez azért történt, mert az út végén egy magánterületen keresztül történt a temető megközelítése. A föld tulajdonosa ingatlanát jogosan felszántotta, ezáltal a temető erről az útról nem megközelíthető, a visszafordulás pedig igen körülményes. Ezért kérem Önöket, hogy az Orgona utcát lehetőleg csak az ott lakók, illetve hozzájuk érkezők használják.

Súlykorlátozó táblákkal fognak találkozni a Határ utcában, Fehérvári utcában és Rákóczi utcában lakók valamint az arra közlekedők. A súlykorlátozó táblák kihelyezésére azért van szükség, mert az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt ezeknek az utcáknak a teherforgalma. Nagyon sokan kerülik ki úgy a 7-es főközlekedési úton elhelyezett kamerákat, hogy a Rákóczi vagy Fehérvári utcán bemennek, a Határ utcán kijönnek, vagy fordítva. Természetesen az ott lakó és tevékenykedő vállalkozóknak a képviselő-testület a behajtásra engedélyt fog adni amennyiben kérelmezik. Ugyanez vonatkozik az alkalmi jelleggel áruszállítatót fogadó állampolgárainkra is.

A forgalomszabályozási tábla kihelyezésének akkor van értelme, ha annak betartását valaki ellenőrzi. Ezért egy rövid türelmi idő eltelte után a képviselő-testületünk a lehetőségeinek teljes eszköztárát fel fogja vonultatni, hogy minél biztonságosabban közlekedhessünk.

Boriszov Zoltán

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

233/2017.(IX.28.) határozata

forgalomszabályozásról

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi forgalomszabályozási rendet kívánja kialakítani:

A Baracska Kossuth u. 28. sz. előtti hirdetőtáblától a Kassai utcai útkereszteződésig megállni tilos. A Kossuth utcában munkanapokon megállni tilos a Kassai utca Kossuth utcai útkereszteződéstől az óvoda és az orvosi rendelő telekhatáráig reggel 6.55 – 7.15-ig, délután 15.45-16.15-ig. Megállni tilos továbbá a Kassai utca, Kossuth Lajos utca és Jókai utca közötti teljes szakaszán mindkét irányban. A Jókai utca a Vörösmarty utca felöl a Petőfi utca felé a forgalom egyirányú lesz, a Jókai utcába a Petőfi utca felöl behajtani tilos. A Petőfi utcában kötelező haladási irány előírása szükséges az út osztott szakaszán úgy, hogy a forgalom mindkét irányban csak jobbra tartással haladjon.

A testület továbbá úgy dönt, hogy 7,5 tonnás súlykorlátozás „kivéve önkormányzati engedéllyel rendelkezők” tábla kihelyezésével egyidejűleg lép hatályba a Rákóczi utca, a Fehérvári utca, és a Határ utca teljes szakaszán, valamint a Tompa Mihály utcának a Fehérvári utca és Toldi utca közötti szakaszán. Az Orgona utca teljes hosszában zsákutca.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy írásban vegye fel a kapcsolatot a Református Egyház helyi vezetőjével és kérje meg, - hivatkozva a képviselő-testület Kossuth utcát érintő forgalmi rend kialakítási elképzeléseire - hogy a Kossuth utca 20. szám alatti, a Református Egyház tulajdonában lévő ingatlanon folyó kereskedelmi tevékenységet végző kereskedők részére a parkolást az ingatlan udvarán oldják meg.

Utasítja a jegyzőt, hogy a határozat alapján az érintett utcarészekre a forgalomszabályozási rendelet-tervezetet – a forgalomszabályozási rendelet-tervezet rendőrséggel történő előzetes egyezetését követően – készítse el.


 

A határozat végrehajtásért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. október 26-ig folyamatos

 

Boriszov Zoltán s.k. Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

polgármester jegyző