Faluház Működési Szabályzata
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2018.08.01. 11:15

Baracska Község Faluházának

Működési Szabályzata

(egységes szerkezetben)

Hatályos: 2016. április 4-től

 

A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatait és ellátásának feltételeit Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2013. (VI.28.) rendeletében foglaltak szerint látja el. A feladatellátás egyik színtere a Faluház.

 

Neve:Baracska Község Faluháza

Címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 37.

Telefonszáma: 22/454-054; 30/5180587

e-mail: faluhaz@baracska.hu

web: www. baracska.hu/faluhaz

 

A Faluház befogadóképessége: 150 fő.

 

Feladatellátást szolgáló helyiségei:

 

földszinten:

 

emeleten:

 

Az udvaron egy kemencével ellátott szaletli áll.

 

 

A Faluház nyitva tartása

 

 

Rendezvények alkalmával egyedi megállapodás szerint a nyitva tartás módosulhat.

 

 

 

A Faluház feladata

 

Baracska Község Önkormányzata,mint fenntartó, a Faluházban biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a közművelődési tevékenységek megvalósításához továbbá a szórakozáshoz szükséges közösségi színteret.

 

A Faluház

 

 

A könyvtár

 

A települési könyvtári ellátás biztosítását Baracska Község Önkormányzata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. A könyvtárellátási szolgáltatás feltételeit az Önkormányzat és a Vörösmarty Könyvtár között létrejött megállapodás tartalmazza. (A Megállapodás e Szabályzat mellékletét képezi.)

Mindenki által megközelíthető és használható. Alapszolgáltatásai ingyenesek.

 

A könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási ideje

 

 

A Faluház használata

 

A belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

 

Feladatellátás személyi feltételei

 

 

A Faluház gazdálkodása

 

 

 

 

A Működési Szabályzat hatálybalépése

 

A Működési Szabályzat Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával 2015. február 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Baracska, 2015. február 2.

 

 

 

Boriszov Zoltán s.k. polgármester

 

Melléklet: