2011. március, POLGÁRMESTERI SOROK
Írta: - Dátum: 2011.04.18. 17:44

Tisztelt baracskaiak!

 

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Képviselő-testületünk elfogadta a 2011. évi költségvetését. Be kell, hogy valljam egyenlőre úgy fest a dolog, hogy az utóbbi idők legnehezebb gazdasági éve elé nézünk. Aki utána néz a költségvetésünknek látja, hogy az önkormányzat az intézmények működtetetése mellett majdnem 20 millió forint tartalékot tudott képezni. Ha, viszont figyelmesen megnézzük a költségvetésünket összességében akkor azt is láthatják, hogy a majdnem 20 millió forintos tartalék úgy keletkezett, hogy 20 millió forint hitelt is beterveztünk a bevételi oldalon. Vagyis így lett a költségvetésünk bevételi és kiadási oldala egyenlő. Ez alapjába véve nem is nyomasztana annyira, ha nem lennék tudatába a képviselőtársaimmal együtt, hogy bizony-bizony az intézményeink dologi kiadásait alul terveztük, és fejlesztésre tulajdonképpen alig-alig jut valami. Az idei esztendőre egyenlőre úgy néz ki, hogy le kell mondanunk az útépítésekről, kátyúzásokról, járdaépítésekről, közvilágítás bővítésről, a rendezési tervünk módosításáról, utcanév táblák kihelyezéséről és még folytathatnám a sort. Ilyen költségvetési helyzetben veszélyben van a már megnyert pályázataink megvalósítása is. Hogy miért? A válasz nagyon egyszerű. A megnyert pályázataink utófinanszírozásúak, ami azt jelenti, hogy miután a munka elkészült, a számlát kifizettük, utána majd valamikor megkapjuk a részünkre megítélt pályázati összeget. Az elmúlt idők tapasztalatai azt mutatják, hogy sokszor ez  a kifizetési határidő egy évre is elhúzódik. Mi viszont a központi költségvetésből kapott pénzünket tizenketted részenként kapjuk. Ez azt jelenti,  amit Baracska község havonta kap többféle jogcímen az államtól az tulajdonképpen minden hónapban elfogy, mivel ez a pénz a bérekre, annak járulékaira, az energia költségekre és az egyéb mindennapos kifizetésekre elegendő csak. Magyarul, nem tudunk annyi pénzt félrerakni, hogy kifizessük a vállalkozót, ezért újabb hitelt kellett és kellene felvennünk, amelynek kamatai szintén a mi költségvetésünket terheli.  Hát ezért van veszélyben a megnyert pályázatunk megvalósítása.

A VÁLI VÍZRŐL

Lassan egy esztendeje annak, hogy a Váli víz kilépett a medréből és jelentős kárt okozott a Széchenyi és Templom utcában lakók pincéjében, kertjeiben. Az árvíz után írt cikkemben is jeleztem, hogy a Váli víz karbantartása, takarítása nem önkormányzatunk feladata. A Váli víznek is van egy tulajdonosa, a Magyar Állam, és van egy kezelője, a Vízügyi Igazgatóság. A probléma megoldása illetve annak megelőzése az ő kötelességük. Természetesen mondhattam én bármit néhány embernek, ők ezt a tényt nem voltak hajlandók tudomásul venni, csak a szitkozódás, az átkok szórása hagyta el a szájukat. A fülüket befogták, a szemüket becsukták, amikor újság került kezükbe vagy bekapcsolták a televíziót, mert nem akarták észrevenni azt, hogy az ország jelentős részén ennél sokkal nagyobb gondok esetén sem tudott a kormányzat segíteni. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amiben az országunk van, meg kell érteni, hogy még a bajt is rangsorolni kell, hiszen nincs annyi pénz, amivel meg lehetne oldani azt a sok problémát, ami az országunkra szakadt. Természetesen tudom, és tisztában vagyok vele, hogy mindenkinek a saját maga problémája a legnagyobb és a problémájának megoldása érdekében küzd és harcol. Ez így van jól, ez a világ rendje. Amit ezen sorokkal kifejezni szerettem volna, az csupán annyi, hogy egy kicsit legyünk több megértéssel a másik iránt, és a gondunkat úgyis a másik tudomására hozhatjuk, hogy nem szidjuk, átkozzuk úton-útfélen. Persze azért van jó hírem is. A Vízügyi igazgatóság az információim szerint 12.750.000,- Ft-ot kapott a Váli víz baracskai szakaszának kotrására, tisztítására. Jelenleg ennek a munkának az előkészítéseként a Vízügyi Igazgatóság által a közmunka program keretében alkalmazott személyek végzik az előkészítő munkálatokat. Az Igazgatóság a munkára a pályázatot kiírta és sikeres pályázat esetén májusban elkészülhet a Váli víz rendbetétele.

 

A FIZETÉSI MORÁLRÓL

Sokat gondolkodtam, hogy ezen témát mennyire mélyen szabad feszegetni. Végül is abban maradtam saját magammal, hogy nehéz gazdasági helyzet ide, nehéz gazdasági helyzet oda, a tisztességesen fizetők védelme érdekében az alábbi gondolatokat jegyezném meg.

A község költségvetése, mint már nagyon sokszor leírtam két részből áll. Egyrészt, az állami támogatásból (amely éves összeget, mint már említettem, havi bontásban kapjuk meg). Másrészt,  saját bevételekből, amelyek közé tartozik a helyi adó és több más bevétel. Ha az önkormányzathoz nem folyik be az általunk betervezett adómennyiség, az azt jelenti, hogy a költségvetésünk bevételi oldala lecsökken, ezért le kell csökkenteni a kiadási oldalt, vagyis még kevesebb jut az óvodára, az iskolára, útfelújításra stb.. Nem véletlen tehát, hogy a körjegyző a község többségének érdekében arra kényszerül, hogy a notórius nem fizetőket végrehajtásra adja. Ugyanez a probléma van a szemétszállítás terén is. Az önkormányzatnak szerződése van kommunális hulladék elszállítására. A szerződésünk viszont kimondja, hogy amennyiben a VHG-nak nem folyik be az általa kiszámlázott összeg, úgy a különbözetet az önkormányzatnak kell a Kft. részére megfizetni. Most már nem tudunk türelemmel lenni, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, a rendesen fizetőkkel szemben pedig erkölcstelen, hogy bármilyen úton ne követeljük az elvégzett szolgáltatásért az ellendíjazást. Nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy állampolgárok évek alatt még csak egy részletet sem fizettek be, de a szemetet ugyanúgy minden héten kirakják, ugyanakkor fizetési hajlandóságot  nem mutatnak, de minden családtagnak mobiltelefon lóg a fülén. Szóval, itt és most ennek vége, mert vége kell, hogy legyen. Tovább folytatva  a sort, ugyanilyen jellegű probléma fordul elő a szennyvízbekötésekkel kapcsolatban is. Az önkormányzat vállalt kezességet azok után, akik tíz éves futamidőre vették fel a 150 ezer forintot. Igen ám, csak néhányan „elfelejtik” a havi törlesztőrészletet feladni. Velük szemben is a törvényes kereteken belül intézkedéseket fogunk kezdeményezni.

KÖZMUNKA PROGRAMRÓL

Talán meg sem tudom számolni, hogy a rendszerváltás óta hányféle jogcímen volt megállapítva a munkanélküli segély, annak melyik évben mi volt a neve, illetve az ezekhez kapcsolódó foglalkoztatás milyen néven, milyen feltételekkel működött. Most egy újabb rendelkezés van hatályban, amelynek – mint minden jogszabálynak – van pozitív és van negatív oldala is. Alapjában véve én nem szeretnék egyik oldalról sem kiemelni semmit, csupán a tényekről, amelyekről valószínűleg Önök közül nagyon sokan ismernek, tájékoztatnám Önöket. Azon 55 év feletti embereket, akiknek lejárt az álláskeresési támogatása és jelenleg az önkormányzatnál vannak rendszeres szociális segélyen, munkavégzésre nem alkalmazhatjuk. Ez azt jelenti, hogy ők vagy találnak munkahelyet vagy a részükre folyósított összegből kell megélniük. Az 55 év alatti úgynevezett bérpótló juttatásban (BPJ) részesülő személyeknek ahhoz, hogy 2012-től is kaphassák a megállapított juttatást azoknak az idei évről legalább egy hónapos, 8 órás munkaviszonyt kell igazolni. Az ő érdekükben mindösszesen annyit tud tenni az önkormányzatunk, hogy a Munkaügyi Központon keresztül felajánlunk 4 órás munkát kettő hónapra. Aki nem él az általunk felkínált lehetőséggel, természetesen más helyről is hozhat igazolást. Mindkét esetben a munkaviszony időtartama alatt a BPJ szüneteltetve van. Hosszú távú (6-8 hónapos) munkavégzésre a Munkaügyi Központhoz kellett pályázatot benyújtanunk. A pályázat elbírálásra került,  az idei esztendőre az önkormányzatunk 2 fő 55 év alatti személyt alkalmazhat az év végéig. 

 

BORISZOV ZOLTÁN

polgármester