Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

 

A június 28-án megtartott ülésen nem volt jelen Pintérné Bernyó Piroska képviselő, PIT Bizottsági elnök.

 

Tárgyalt napirendi pontok, döntések:

 

 • Elfogadásra került a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról szóló tájékoztató.

 • Jóváhagyásra került a képviselő-testület 2018. II. félévi ülésterve, amely e lapszámban olvasható.

 • Testületünk elfogadta a jegyző beszámolóját, melyet a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről adott.

 • Döntés született arról, hogy a helyi autóbusz közlekedés működtetéséhez az idei évben is benyújtásra kerül a támogatási kérelem.

 • Elfogadásra került a Baracskai Bóbita Óvoda Honvédelmi Intézkedési Terve, melyet jogszabályi kötelezettségének eleget téve készített el az óvodavezető.

 • Úgy határozott testületünk, hogy a 2018. évi költségvetésben előző évi maradványként szereplő Környezetvédelmi Alap összegét tartalékba helyezi, felhasználásáról a későbbiekben dönt.

 • Elfogadásra került Baracska Község 2018-2023. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja. (A HEP önkormányzatunk honlapján megtalálható.)

 • Testületünk egyetértett az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére történő pályázati kiírással.

 • Képviselő-testületünk továbbra is fenntartja a 162/2017.(V.29.) határozatában foglaltakat, miszerint az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. fenntartásához és működéséhez a tagönkormányzatok támogatása 25 %-ban lakosság arányosan, 75 %-ban a tényleges igénybevétel alapján kerüljön meghatározásra. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a döntést szavazatával képviselje a Kft. taggyűlésén.

 • Testületünk határozatlan időre szóló felhatalmazást adott a Fejérvíz Zrt-nek, hogy az I/68 Baracska és térsége szennyvízelvezetés és –tisztítás-SZV (21-08581-1-003-00-12) víziközmű rendszerre valamint az I/2. Baracska községi vízmű-V (11-08581-1-001-00-10) víziközmű rendszerre készítse el a GFT Beruházási tervrészét, azt nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, valamint képviselje Baracska Község Önkormányzatát a jóváhagyásra irányuló eljárásban.

 • Tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére úgy döntött testületünk, hogy nincs lehetősége anyagi támogatást nyújtani a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség programjaihoz.

 • A faluközpontban történő biztonságos közlekedés érdekében úgy határozott testületünk, hogy a Kossuth utcában a 7. sz. főközlekedési út irányába haladva jobb oldalon a Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlannál (Polgármesteri Hivatalnál) elhelyezett gázmérőtől az Ady Endre utcai kereszteződésig megtiltja a gépkocsival történő megállást.

 • Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a gyógyszertár előtti szabálytalan parkolás ellenőrzésének ügyében vegye fel a kapcsolatot a Rendőrséggel.

 • Döntés született a Baracska, Vörösmarty u. 8. szám alatti 796 hrsz-ú beépítetlen önkormányzati ingatlan értékesítéséről.

 • Utasítást kapott a polgármester, hogy a 380 hrsz-ú út végleges megszüntetésére/megnyitására földmérőtől kérjen be árajánlatot, és készítsen előterjesztést a soron következő ülésre.

 • Képviselő-testületünk határozatban rögzítette, hogy milyen feltételekkel járul hozzá a Baracska, Széchenyi utcai 182/1 és 182/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő földterület cseréhez.

 • A lakosság által kért forgalomlassító küszöbök - Rákóczi utcát Fehérvári utcát összekötő Átjáró közhöz valamint a Kossuth u. temető bejárathoz –elhelyezésének megvalósítását képviselő-testületünk a 2019. évi költségvetésébe lehetősége szerint betervezi.

 • Döntés született arról, hogy képviselő-testületünk pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1-96-4-17 kódszámú, „Az életminőség javítása és környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések” című felhívásra. A pályázat elkészítésével, a projektmenedzsmenti munkák elvégzésével Ferenczi-Konrád Krisztina bicskei vállalkozó kerül megbízásra. Utasítást kapott a polgármester, hogy az 1/2 hrsz-ú ingatlanra a kiviteli terveket készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé.

 • Testületünk tudomásul vette a polgármester tájékoztatását, melyet a VP6-19.2.1-96-4-17 Leader pályázat előkészítésére fordított tervezői díj kifizetéséről adott. Utasítást kapott a polgármester, hogy a szerződést a soron következő ülésen mutassa be.

 • A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mobil Tüdőgondozó és Szűrőállomás ajánlata alapján testületünk 2 alkalomra megrendeli a tüdőszűrő szolgáltatást. A napi 100.000,- Ft szolgáltatási díj a 2018. évi költségvetéséből kerül kigazdálkodásra.

 • Visszavonásra került a 407 046/2018 Ebr42 pályázatazonosító számon regisztrált vis maior támogatási pályázat. Utasítást kapott a polgármester, hogy a vis maior támogatás feltételeire vonatkozó jogszabályi anomáliák tekintetében írásban keresse meg az országgyűlési képviselőt.

 

Becsei Andrásné

alpolgármester

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert