Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
2011. április A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA

A pápa nagyböjti üzenete

 

„A kapzsiság erőszakhoz, visszaéléshez és halálhoz vezet.”

Ezekkel a szavakkal emlékeztet a pápa nagyböjti üzenetében javaink megosztásának fontosságára, majd böjtre, alamizsnálkodásra és imára szólít fel a hamvazószerdán kezdődött nagyböjtben.

A keresztény böjt sohasem öncélú. Amikor a keresztény ember lemondást vállal, figyelmét embertársai szükségleteire irányítja, és bennük Isten hívását ismeri fel – hangsúlyozza a pápa. Így a sokféleképpen indokolható böjtnek a keresztények számára mély vallási értelme van.

A „javak istenítése” eltávolítja az embert a másiktól, és szerencsétlenné teszi. Hamis reményeket kelt, ha az anyagiakat tesszük Isten helyére. Az alamizsnálkodás kötelezettsége arra szólít, hogy Isten legyen az első az életünkben, és másokra figyeljünk, Istent újra, jobban felfedezzük, és irgalmasságában részesüljünk.

A hívők nagyböjtben „az imádság értékes és pótolhatatlan módját” is megismerhetik, ha az ezekre a napokra előírt szentírási olvasmányokat átelmélkedik – írja a Szentatya. Aki pedig imádságos időt szentel Istennek, az örök életre figyelve az idő új felfogásával gazdagodhat.

A sátán ma is munkában van a világban. Nem szűnik kísérteni az embert, aki közelebb akar kerülni Istenhez. A nagyböjti idő arra is alkalmas, hogy bevalljuk gyengeségeinket, „életünk őszinte átvizsgálása után fogadjuk a bűnbánat szentsége megújító kegyelmét, és Krisztushoz forduljunk”. A pápa arra is felszólítja a hívőket, hogy nagyböjtben elmélkedjenek a keresztség szentségének jelentőségéről. A keresztség nem valami múltbeli szertartás, hanem találkozás Krisztussal, aki őszinte megtérésre hívta az embereket.

 

Nagyböjt 5. vasárnapján (április 10-én) a fél 9-kor kezdődő szentmise előtt és alatt egy missziós atya is gyóntatni fog, valamint a prédikációt is ő tartja. Már kétszer járt egyházközségünkben, és nagyon örülnénk, ha többen meghallgatnák őt!

 

A nagyheti szertartások rendje:

 

Április 21. nagycsütörtök       17.30 szentmise

Április 22. nagypéntek           17 h keresztút

                                                17.30 szertartás

Április 23. nagyszombat         17 h szentmise

Április 24. húsvétvasárnap    8.30 szentmise

Április 25. húsvéthétfő           8.30 szentmise

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott Húsvétot kívánok!

Hasap Jánosné

Kidoboló Nagymáthé Norbert