Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Civil pályázati kiírás.

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete által – az Önkormányzat a 2016 évi költségvetésében –1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet - létrehozott Önkormányzati Civil Alap (továbbiakban: Alap) terhére  PÁLYÁZATOT ÍR ki a Képviselő-testület a 10/2015.(I.29.) határozatával elfogadott, „ A civil szervezetek támogatásáról szóló” szabályzatában (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak alapján.

A hivatkozott Szabályzat megtekinthető Baracska Község önkormányzata „www.Baracska.hu” elnevezésű honlapján, Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (2471 Baracska, Kossuth u. 29.)

 

A pályázati kiírás célja: a baracskai székhelyű civil szervezetek, szerveződések számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.

 

Az Alap keretösszege: 2.500.000  Ft., azaz Kettőmilló-ötszázezer forint.

 

A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2016. március 17. (mely határidő elmulasztása jogvesztő)

 

A pályázatot benyújtásának helye: Baracska Község Polgármestere, 2471 Baracska, Kossuth u. 29.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben, a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt „PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével, valamint az abban felsorolt dokumentumok becsatolásával, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) lehet.

 

A pályázat elbírálásának rendje:  a Pályázatokat Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

 

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik.

 

A pályázat eredményéről történő értesítés időpontja, módja: A képviselő-testület döntését követő 3 munkanapon belül, írásban.

 

A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat Támogatási szerződést köt.

 

A Támogatási Szerződés megkötésének időpontja: a támogatásban részesített szervezet írásbeli tájékoztatását követő 8 napon belül.

 

A támogatás folyósítása: a Támogatási Szerződés aláírását követően, a támogatási kérelemben megjelölt ütemezésben történik.

 

A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályai: a támogatásban részesített a Támogatási megállapodásban rögzített határidőn belül a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyek elfogadásáról a

Pénzügyi,- Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.

 

Egyéb előírások: Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet, amely

a)      az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b)      az Alapból kapott támogatást a vonatkozó Támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,

c)      szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.

 

 

 

Baracska, 2016. február 23.

 

 

 

                                                                                  Boriszov Zoltán s.k.                                                                                                                  polgármester

 

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert