Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

Az idei első képviselő-testületi ülésre január 28-án került sor.  A testületi tagokon kívül jelen volt Andrási Karolina a Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője.

 A tárgyalt napirendek és meghozott döntések:

-       Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetésének összevont kiadási főösszege 350.754 ezer forintban, bevételi főösszege 350.754 ezer forintban került megállapításra. A bevételi összegben szerepel  46.340 ezer forint hitelfelvétel, mely összeg útfelújításra kerül felhasználásra.

-       A költségvetési évet követő három évre megállapításra és jóváhagyásra került az önkormányzat saját bevételeinek összege, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének várható összege.

-       A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető

-       Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 21.262 ezer forintban,  bevételi főösszege 21.262 ezer forintban lett jóváhagyva. A működési kiadás 14.387 ezer forint, a beruházási kiadás 6.875 ezer forint.

-       A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás részére önkormányzatunk 1.391.307 Ft működési célú támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.

-       Módosításra került a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata azzal, hogy éves beszámolási kötelezettségüknek minden évben december 31-éig tesznek eleget a képviselők. A beszámolók megjelentetésre kerülnek a Kidoboló című önkormányzati lapban.

-       Baracska Község Önkormányzata Képviselőt-testülete 2016. április 1. napjától biztosítja a baracskai állandó lakcímmel rendelkező,  meghívólevél útján kiértesített,  25-65 év közötti nők részére – a helyi védőnő által ellátott feladatként – a védőnői méhnyak-szűrést.

Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a feladatellátással kapcsolatos engedélyeztetési eljárásokat kezdeményezze az illetékes szerveknél és a védőnő díjazásával kapcsolatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket.

-       Aktualizálásra került a civil szervezeteknek szóló pályázati felhívás és kiírásra került a 2016. évi felhívás.

-       A képviselő-testület tudomásul vette a jegyző teljesítményértékeléséről szóló polgármesteri tájékoztatót. A kiválónak minősített munkavégzés alapján 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra forrást biztosított testületünk a költségvetésben a jegyző illetményének 30%-kal történő megemelésére.

-       Jóváhagyásra kerültek a művelődésszervező által összeállított községi és Faluházi programok.

-       A jegyző nyilvántartása alapján megállapításra került, hogy a polgármester 2015. évben igénybe vette a számára megállapított éves szabadságot, így a 2016. évre megállapított szabadságának mértéke 39 nap.

-       A polgármester 2016. év cafetéria-keretösszege bruttó 200.000,- Ft-ban került megállapításra. A keret igénybevételének részletes szabályaira, az elszámolás rendjére a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi Cafetéria szabályzata rendelkezései alkalmazandók.

-       Elfogadásra került a Transfekál Kft-vel megkötendő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó „Közszolgáltatási Szerződés”.

-       Több utcanév változtatásáról született döntés, egyrészt a jogszabályi megfelelőség végett, másrészt azért, hogy a helyi viszonylatokat nem ismerő mentő, rendőr, tűzoltó segítség a legrövidebb úton, mielőbb megérkezhessen az adott címre. Az érintett utcákban lakókkal véleményeztetésre kerülnek az átnevezési javaslatok. (Sajnos a Központi Címregiszter alkalmazása még problémás, ezért nem történt meg az elmúlt évben átnevezett Tompa utcai útszakaszok változásainak okmányokban történő módosítása. Amint lehetőség nyílik rá, az érintett lakók kiértesítésre kerülnek.)

-       A PIT Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy minden képviselő határidőre teljesítette a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét.  A testület minden képviselőre vonatkozóan név szerint döntött a tájékoztató tudomásul vételéről.

-       A helyi rendezési terv módosításának napirendje elnapolásra került.

-       A közvilágítási hálózat bővítésére érkezett kérelmekre kivitelezési ajánlatkérésről született döntés.

-       Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérése forráshiány miatt nem került támogatásra.

-       A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és  Ráckeresztúr Község önkormányzata közötti vitatott tartozás elengedését testületünk nem támogatta, a fennálló vita tisztázására tett javaslatot. Kéri, hogy Baracska Község Önkormányzata felé fennálló tartozását 2016. március 31. napjáig fizesse meg a Társulás.    

-       A minimálbér 2016. januárjától történt változása miatt növelésre került a gyermekétkeztetést ellátó 7-DAY WEEK Kft-nek meghatározott támogatás összege.

-       Határozat született a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.

-       Az OTP Bank Nyrt-vel kötött fejlesztési célú kölcsönszerződés módosítására született döntés, a szerződésmódosítás a kölcsönösszeg rendelkezésre tartási idejének módosítását érinti.

Dr. Mayer András képviselő minden szavazásnál tartózkodott, mivel már többször kérte, hogy a képviselők kapjanak a községről digitális térképet, és ezt az ülés napjáig nem kapta meg. Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselő az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének döntésekor tartózkodott a szavazásnál. A többi képviselő minden döntésnél igennel szavazott.

 

Február 11-én rendkívüli ülést tartott testületünk. Hiányzott: Csapó András képviselő. A Martonvásári Járási Hivatal részéről Dr. Varga Márta hivatalvezető helyettes volt jelen.

Az ülésen a 2016. évi pályázatok benyújtásának lehetőségéről tárgyalt testületünk. Öt TOP pályázat benyújtásáról és fejlesztési tanácsadásról, pályázati együttműködésről született döntés.

 

 

Becsei Andrásné

  alpolgármester

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert