Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Jegyzői sorok

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
az egységes címkezelés biztosítása érdekében történő, a lakosságot érintő utcanév és címváltozásokról

Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XCIII. törvény célja az egységes címképzés és címkezelés törvényi kereteinek megteremtése.


A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, másrészt meghatározza a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett címek módosításának és törlésének szabályait.


A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.


Fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások előkészítése, végrehajtása.

 

A fenti jogszabályhelyek alapján a címek felülvizsgálatára nyitva álló határidő 2016. december 31. napja.


A Baracskai Polgármesteri Hivatal munkatársai megkezdik a település közigazgatási területén az utcák helyszíni bejárását. A bejárás során kerül megállapításra a házszámok helyes sorrendje.
 

Amennyiben szükséges a cím/házszám megváltoztatása, arról az érintett ingatlanon bejelentett lakcímmel (állandó vagy ideiglenes címmel) rendelkezőket levélben tájékoztatjuk a teendőkről.

Kérem a Tisztelt Lakosok együttműködését, szíves türelmét és megértését!

 

 

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS (AGRÁRIUM 2016.) LESZ!

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a Központi Statisztikai Hivatal az Európai Parlament és a Tanács rendeleteinek megfelelően, 2016. június 1-jei eszmei időponttal mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (Agrárium 2016.) hajt végre. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdasági szerkezetben bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, a gazdálkodók és a felhasználók részére.

Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt fölterületekről és vetésterületekről, állatállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő információról kell adatot szolgáltatni. A mintavételes összeírást 2016. június 1. és 30. között, az ország 1442 településének kijelölt körzeteiben hajtja végre a KSH.

Az összeírást megelőzően a mintakörzetekben kijelölt mezőgazdasági támogatásban részesülő gazdálkodóknak és őstermelőknek lehetőségük lesz arra, hogy 2016. május 15. és 29. között a kérdőívet elektronikusan töltsék ki (a kérdőív a www.mezo.ksh.hu oldalon 2016. május 15-től lesz elérhető). Az így adatot szolgáltatókat az összeíró már nem fogja felkeresni. A kiemelt jelentőségű, meghatározott nagyságú földterületet használók és állatállományt tartók részére a fenti időszakban az elektronikus adatszolgáltatás kötelező lesz.

Az összeíráshoz kapcsolódóan az összeírásban érintettek, illetve részvevők részletes felvilágosítást kaphatnak a gszo2016@ksh.hu email címen, illetve az összeírás időszakában a következő zöld számon: 06 80-200-224

 

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL

Felhívom szíves figyelmüket, hogy Baracskán szerdán és vasárnap 15.00 – 19.00 óra közötti időszakban végezhető az avar és növényi hulladék égetése.

 

A megjelölt két napon, illetve időszakon kívül Baracska településen TILOS avart, kerti hulladékot égetni!

 

Kérjük, hogy a www.baracska.hu önkormányzati honlapon is megjelentetett 15/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet szabályait minden ingatlantulajdonos/ingatlanhasználó tartsa be!

 

AZ I. FÉLÉVI HELYI ADÓBEFIZETÉS HATÁRIDEJE LEJÁRT!!

 

Felhívom Tisztelt – érintett - Adózóink figyelmét, hogy az I. félévi helyi adóbefizetések határideje 2015. március 15-én lejárt!

Kérem, aki még ezen kötelezettségének nem tett eleget, az pótolja azt, hiszen az idő múlásával – az adózó terhére – a késedelmi pótlék összege emelkedik. A határidőre fizetőknek köszönjük a pontos teljesítést!

Néhány fontos információ, amely több adózó által feltett kérdésre ad választ:

  1. ingatlan (telek, építmény) eladása esetén mind az eladónak, mind pedig a vevőnek kötelezettsége a helyi adóhatósághoz, a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a változást bejelenteni, melyhez csatolni kell az adásvételi szerződés fénymásolatát (a változás-bejelentésre szolgáló nyomtatvány elérhető a helyi adóhatóságnál, illetve a www.baracska.hu önkormányzati honlapon). Figyelem: a helyi adóhatóság csak a változás bejelentéséből értesül az eseményről, más forrásból információt nem kap, viszont amennyiben az eladó (igazán az ő érdeke) bejelenti a változást, az adásvételi szerződésből a vevő is ismertté válik és bekerül az adózói körbe. A jogszabály alapján az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa.

  2. gépjárműadó esetén szintén szabály, hogy az adó alanya, akinek az év első napján a gépjármű a tulajdonában van (függetlenül attól, hogy a gépjármű év közben került eladásra). A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az Okmányirodánál kell bejelenteni. Itt is igaz, hogy ezen kötelezettség mindkét fél (eladó, vevő) részéről fennáll.

  3. az ebrendészeti hozzájárulás hatálya alá továbbra is folyamatosan kell bejelentkezni. Amennyiben valaki ebet vásárol, vagy elad, elajándékoz, illetve az eb elhullik, az eb tulajdonosának kötelezettsége a helyi adóhatóságot, a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni.

 

 

 

Tisztelettel: Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző

 

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert