Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Faluház Működési Szabályzata

Baracska Község Faluházának

Működési Szabályzata

(egységes szerkezetben)

Hatályos: 2016. április 4-től

 

A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatait és ellátásának feltételeit Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2013. (VI.28.) rendeletében foglaltak szerint látja el. A feladatellátás egyik színtere a Faluház.

 

Neve:Baracska Község Faluháza

Címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 37.

Telefonszáma: 22/454-054; 30/5180587

e-mail: faluhaz@baracska.hu

web: www. baracska.hu/faluhaz

 

A Faluház befogadóképessége: 150 fő.

 

Feladatellátást szolgáló helyiségei:

 

földszinten:

 • előtér

 • nagyterem

 • könyvtár

 • klubszoba

 • konyha

 • raktár helyiségek

 • mosdók

 

emeleten:

 • galéria terem

 • vetítőterem

 • kézműves műhely

 • művelődésszervezői iroda

 • 2 társalgó sarok/játék sarok

 • raktár

 

Az udvaron egy kemencével ellátott szaletli áll.

 

 

A Faluház nyitva tartása

 

 • hétfő: zárva

 • kedd: 9.00 – 20.00 óráig

 • szerda: 10.30 – 19.30 óráig

 • csütörtök: 13.00 – 21.00 óráig

 • péntek: 13.00 – 20.00 óráig

 • szombat: 14.00 – 19.00 óráig

 • vasárnap: zárva

 

Rendezvények alkalmával egyedi megállapodás szerint a nyitva tartás módosulhat.

 

 

 

A Faluház feladata

 

Baracska Község Önkormányzata,mint fenntartó, a Faluházban biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a közművelődési tevékenységek megvalósításához továbbá a szórakozáshoz szükséges közösségi színteret.

 

A Faluház

 • A nemzeti ünnepek, jeles napok, évfordulók, községi ünnepek tartásának helyszíne.

 • Házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség

 • Ellátja a könyvtári alapfeladatokat.

 • Székhelye a Kidoboló szerkesztőbizottságának.

 • Rendezvényeivel, programjaival közreműködik a helyi lakosság művelődési igényeinek felkeltésében valamint a kulturális értékek közvetítésében. (Művészet és népi hagyomány körébe tartozó bemutatók, kiállítások, előadói délutánok, estek, találkozók, kézműves vásárok, stb.)

 • Helyet ad az ismeretszerző és terjesztő előadásoknak.

 • Felkarolja az ifjúság hasznos időtöltésére irányuló kezdeményezéseket, lehetőséget ad a termeiben lebonyolítható versenyek, vetélkedők megrendezésére.

 • Helyet biztosít a helyi civil szervezetek és szerveződések működéséhez, taggyűléseik lebonyolításához. (A térítésmentes teremhasználat a Civil Alap pályázati rendszerén keresztül igényelhető és vehető igénybe.)

 • Lehetőséget ad a kisebb közösségek, csoportok alkalmankénti társas együttlétére, filmvetítésekre, kézműves foglalkozásokra, népi hagyományok ápolására.

 • A lakosság igénye alapján zenés-táncos szórakoztató rendezvényeket tart.

 • Termei bérbe adhatók a közösségi térbe illő, igényes szórakoztató és kulturális programok, osztály-, családi- és baráti találkozók megtartására.

 • Befogadja az egészséges életmódhoz és a mozgásművészethez kapcsolódó különböző testnevelési és tánctanfolyamokat.

 • Bérbe adhatja az érvényes képviselő-testületi határozatban feltüntetett berendezési tárgyait és edényeit.

 • Igénybevétele esetén a hatályos jogszabályok alkalmazása kötelező.

 

 

A könyvtár

 

A települési könyvtári ellátás biztosítását Baracska Község Önkormányzata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. A könyvtárellátási szolgáltatás feltételeit az Önkormányzat és a Vörösmarty Könyvtár között létrejött megállapodás tartalmazza. (A Megállapodás e Szabályzat mellékletét képezi.)

 • A könyvtári szolgáltató hely a Faluház egyik földszinti termében található.

Mindenki által megközelíthető és használható. Alapszolgáltatásai ingyenesek.

 • 4 db számítógép áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére, melyeket a könyvtár nyitva tartási idejében, a könyvtári szolgáltatással összefüggésben, információszerzés céljából lehet használni.

 • A számítógépekre programot telepíteni csak a művelődésszervező-könyvtáros engedélyével lehet.

 • A számítógépek használata során tilos a gép alapvető beállításait megváltoztatni, erőszakot sugalló és pornográf objektumokat a képernyőn megjelentetni.

 • A könyvtárhelyiségben tilos az étel- és italfogyasztás, a hangoskodás.

 

A könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási ideje

 

 • kedd: 9.00 – 13.00 óráig

 • szerda: 14.00 – 18.00 óráig

 • szombat: 14.00 – 18.00 óráig

 

A Faluház használata

 

 • A Faluház programjait minden érdeklődő látogathatja és igénybe veheti szolgáltatásait. Kivételt képeznek a zártkörű rendezvények, melyen a meghívottak vehetnek részt.

A belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

 • Az érdeklődők zavartalan művelődése és szórakoztatása érdekében a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartás a Faluház valamennyi látogatójának és az ott feladatot ellátóknak is kötelessége.

 • A Faluház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége.

 • A nem rendeltetésszerű használatból eredő, illetve a szándékosan okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni.

 • A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés normáit be nem tartó egyéneket a művelődésszervező javaslatára a fenntartó eltilthatja a Faluházi programok látogatásától.

 • 6 éves kor alatt a Faluház kizárólag kísérővel látogatható, az itt tartózkodás ideje alatt a kísérő felelős a gyermek felügyeletéért.

 • Minden idelátogató és az épületet, annak berendezését, felszerelését rendeltetésszerűen használó, az emberi együttélés alapvető szabályait betartó személy joga, hogy a Faluház működésével összefüggő észrevételeit, panaszait a fenntartóhoz eljuttassa.

 

Feladatellátás személyi feltételei

 • A kulturális és közművelődési programok szervezéséhez, a könyvtárosi és az egyéb Faluházi feladatok ellátására az önkormányzat 1 fő főállású művelődésszervezőt foglalkoztat heti 40 órás munkaidőben. (Munkarendjét a munkaköri leírás tartalmazza.)

 • Az önkormányzat – amennyiben lehetősége van rá - közösségi munkást/munkásokat foglalkoztat, aki/akik segítik a Faluházi feladatellátást.

 • A takarítási, kisebb karbantartási munkálatok ellátása az önkormányzat fizikai alkalmazottaival, közfoglalkoztatottaival történik.

 

 

A Faluház gazdálkodása

 

 • A Faluház tevékenységével kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatokat a Baracskai Polgármesteri Hivatal látja el.

 • A Faluház költségvetésének elkészítéséhez a művelődésszervező javaslatot tesz.

 • A Faluház költségvetését Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.

 

 

 

A Működési Szabályzat hatálybalépése

 

A Működési Szabályzat Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával 2015. február 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Baracska, 2015. február 2.

 

 

 

Boriszov Zoltán s.k. polgármester

 

Melléklet:

 

 • Az egyes önkormányzati ingatlanok helyiségeinek, felszerelésének bérleti díjáról és a költségtérítések megállapításáról szóló 15/2015.(I.29.) önkormányzati határozat-kivonat

 • A Vörösmarty Mihály Könyvtár és Baracska Község Önkormányzata között a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megállapodás

 • Kidoboló Szabályzat.

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert