Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Tájékoztató Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkájáról.

Polgármesteri sorok

Tájékoztató Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkájáról.

Képviselő-testületünk az idei esztendőben is az elfogadott munkaterve alapján ülésezett, megtárgyalta a kitűzött napirendi pontokat, illetve igazodott a mindenkori aktuális kérdések és döntések szükségességéhez.
Bár még nincs vége az évnek, hiszen még egy alkalommal várhatóan ülésezünk, de az eddig eltelt időszakban összesen 21 alkalommal tartott ülést a képviselő-testület, 14 alkalommal találkoztak a Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai. A képviselő-testület eddig 278 határozatot hozott és 13 rendeletet alkotott.
A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottságunk 206 határozatával segítette elő a képviselő-testület döntéseit.
Az idei esztendőnket is óvatos optimizmussal kezdtük, hiszen hosszú évek tapasztalata az, hogy saját magunkon kívül másra nem számíthatunk. Idei évi költségvetésünket is biztos alapokra helyeztük és továbbra is a település biztonságos üzemeltetését, fenntartását céloztuk meg. A kormányzati adósságrendezés nagymértékben javított pénztárcánkon - és így a közérzetünkön is - és ezért kisebb-nagyobb beruházást, fejlesztést is el tudtunk végezni az idei év folyamán.
Első és legnagyobb fejtörést az okozta,  hogy a szabad pénzeszközeinket az orvosi rendelők felújítására vagy a Kossuth u. 18. szám alatt található ingatlan megvásárlására fordítsuk. Úgy döntöttünk – mivel az orvosi rendelő felújításához pályázati lehetőség nem volt – hogy megvásároljuk a Református Egyháztól a Kossuth utca 18. szám alatti ingatlant és abból olyan helyiségeket alakítunk ki, amelybe a különböző közösségi és egyéb tevékenységek ellátását tudjuk biztosítani. Ennek keretében az elmúlt hónapban került sor a rendőrségi iroda átadására. Nemsokára befejeződik az épületben található másik lakásrész felújítása, ahol reményeim szerint helyet kap a Kézimunkaszakkör és más kisebb-nagyobb civil csoport. A harmadik lakásrészt – átmeneti jelleggel - jelenleg a Sportegyesület használja raktározási célokra, mivel a sportöltöző felújítása jelenleg is folyik. Itt vissza is kanyarodnék a költségvetésünkre.
Mivel a lakásvásárláson felül még némi anyagi erőforrást tudtunk megmozgatni, ezért támogattuk a Sportegyesületnek azon pályázatát, amelyet az öltöző felújítására nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy a képviselő-testület megelőlegezte az öltöző felújításához szükséges anyagiakat, amit a pályázat elszámolásakor az Egyesület visszatérít részünkre.
A „SZEVASZ” Alapítvány által a Faluház felújítására benyújtott pályázatunk ugyanilyen konstrukcióba került volna kivitelezésre, de egyelőre ez a pályázatunk még elbírálás alatt van.
Több éve húzódó problémát oldottunk meg akkor, amikor az óvoda és az orvosi rendelő csapadékvíz elvezetési munkálatait elvégeztük. Nevelőszobát, vezetői irodát alakítottunk ki az óvodában és egy csoportszoba műpadlóját is felújítottuk. Annak okán is történt mindez, hogy a vezetői iroda kialakításával  a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tanács által fenntartott közös óvoda székhely óvodája lettünk.
Az általános iskolára az idei esztendőben nem fordítottunk, hiszen 2013. január 1-jétől a Kozma Ferenc Általános Iskola állami fenntartás alá került.

Itt jegyzem meg, hogy az iskola állami kézbe vétele szintén segítséget jelentett a költségvetésünknek, hiszen évek óta a megkapott állami normatíva nem fedezte az iskola fenntartási költségeit.
A Közép-dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézet segítségével az intézményeinknél elvégeztettük a kötelező tisztasági festést, meszelést.
Az ősz folyamán valamennyi szilárd burkolattal rendelkező utcánkban mart aszfalttal a kátyúkat kijavíttattuk, így most – ha ideiglenesen is – valamennyi utcánk „jól” járható. Természetesen ez a megoldás megint csak tűzoltás volt, hiszen nem rendelkeztünk akkora pénzösszeggel, amelyből bármely utcát aszfalttal tudtunk volna felújítani.
Az idei esztendőben is több millió forintot költünk a helyi autóbuszjárat finanszírozására. Sajnos a buszjáratot igénybevevők és a képviselő-testület között már évek óta nem találjuk meg a pénzügyi összhangot. Az egyik oldalon önkormányzati - vagyis közös - pénzből egyre többet fordítunk a helyi járat támogatására, a másik oldalon nem folyik be az a pénzeszköz, amely az utasok számát figyelembe véve be kellene, hogy folyjék. Évek óta többször megírtuk, hogy hosszú távon nem lesz annak jó vége, hogy a törvényes utat megkerülve egyesek száz forintért utaznak. Nyílt titok, hogy jól jár a sofőr és jól jár az az utas is, aki a menetjegyet mintegy megfelezve száz forintért utazik. Nem jár jól viszont az önkormányzat és nem jár jól az a becsületes réteg, aki elkéri a menetjegyét és kifizeti annak tisztességes árát, valamint aki minden hónapban megveszi a bérletet.
Az idei esztendőben is a Vöröskereszttel karöltve megtartottuk az Idősek Napi ünnepséget, ahol - ugyanúgy, mint eddig - egy szerény összeggel kedveskedtünk a szépkorúaknak.
Valamennyi civil szervezetünket, aki benyújtotta a pályázatát az idei esztendőben is támogatni tudtuk.
A 2013-as év jelentős változást hozott a közfoglalkoztatásban. Igen nagy létszámmal sikerült alkalmazni hosszabb-rövidebb időre közmunkásokat. Sajnos az időzítés, - ami nem rajtunk múlik -, nem éppen ideális, hiszen olyankor kapunk bőségesebb létszámkeretet, amikor nagyon nehéz mindennapos elfoglaltságot találni a munkásainknak.
A Székesfehérvárra és Budapestre távolsági autóbuszjárattal közlekedők felháborodását tolmácsoltuk az illetékesek felé, de ez ügyben eredményről nem tudok beszámolni. Hiába fogott össze több település önkormányzata és polgármestere, nem tudtuk akaratunkat érvényesíteni. Hosszabb távon az az elképzelés, hogy a vasútvonallal párhuzamosan közlekedő autóbuszjáratok megszűnjenek. A vasúti rekonstrukció során vállalt utas szám emelkedés tulajdonképpen kikényszeríti ezt a folyamatot. Ha sarkosan akarnék fogalmazni, nem azért költöttek milliárdokat a vasút rekonstrukciójára, hogy félig vagy üresen szaladgáljanak a szerelvények.
Az idei falunapi rendezvényekkel kapcsolatosan igen vegyes volt a visszajelzés. A 2012. évi rendezvényre – tekintettel arra, hogy az a 20. falunapi program volt – sokkal több pénzt biztosítottunk. Sajnos 5-600 ezer forintból csak ennyi és ilyen programokat lehet kihozni. Nem beszélve arról, hogy ahányan vagyunk, annyiféle az ízlésünk és mindenki másképp képzeli el a kellemes szórakoztatást.
A jövő évi terveinket és elképzeléseinket továbbra is jelentősen befolyásolja, hogy milyen célokra írnak ki pályázatot és azoknak milyen lesz a támogatottsága. Szeretném, ha továbblépnénk a közbiztonság területén is, és térfigyelő kamerákat tudnánk telepíteni községünkben. Továbbra is neuralgikus pontja a településnek a helyi utak állapota (3 éve nem volt olyan pályázati kiírás helyi utak építésére, felújítására, ahova pályázni tudtunk volna).
Az orvosi rendelő felújítása 2013-ban elmaradt, de úgy gondolom, tovább már ezt a kérdést sem lehet halogatni.
Tudom, számtalan olyan dolog van még Baracskán, amely bizony-bizony megvalósításra vár, viszont nincs semmi értelme a túlvállalásnak sem, hiszen rendkívüli helyzetek, jogszabályi változásokból eredő kötelezettségek mind-mind menetközben átírják az életünket. Mindenesetre képviselő társaimmal 2014-ben is l azon dolgozunk, hogy minél több, a település érdekét szolgáló döntés valósuljon meg.

Tisztelt Baracskaiak!

Újból eltelt az életünkből egy esztendő, újból elkövetkeznek azok a napok, amikor egy kicsit több időnk jut szeretteinkre, gondolkodásra, számadásra.
Mielőtt azonban számadásra kerülne sor, eljön a Karácsony, amely ünnepre kívánok Önöknek békét és boldogságot!
Az elkövetkezendő esztendő eljövetele előtt pedig kívánom mindannyiunknak, álljunk meg és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! Emlékezzünk a sikereinkre és a kudarcainkra, a megszegett és betartott ígéreteinkre. Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, és amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat. Valójában erről szól a Szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy jobbak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne töprengjünk azon, mi lett  volna ha, örüljünk annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk, és nemcsak ma éjjel, hanem egész évben. Boldog Új Évet Kívánok településünk minden lakosának!                                Boriszov Zoltán
                                  polgármester

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert