Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság (PIT Bizottság) 2010-2014. évi munkájának összegzése

A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság (PIT Bizottság)

2010-2014. évi munkájának összegzése

Tisztelt Olvasók!

Önök minden hónapban részletes tájékoztatást olvashattak a Kidobolóban a Képviselő-testület döntéseiről, határozatairól. Azt azonban kevesen tudják, hogy ezeket a döntéseket megelőzte a PIT Bizottság előkészítő munkája.

A bizottság végezte munkáját, javaslatokat fogalmazott meg, s a testület ezek alapján döntött. Most, hogy a végéhez ér a választási ciklus, szeretném, ha Önök betekintenének ennek a bizottságnak a munkájába.

A Kidoboló mostani számának lapzártáig 2010. novemberétől a PIT Bizottság 71 alkalommal ülésezett, s összesen 861 határozatot hozott.

A PIT Bizottság tagjai: Pintérné Bernyó Piroska képviselő- elnök; dr. Mayer András képviselő –tag; Szűcs Norbert képviselő –tag. 2012-ig egy külsős, nem képviselő – Szabó Domokos is segítette munkánkat.

Mint elnök, nagyon büszke vagyok bizottságom működésére. Határozatképtelenség miatt egyetlen alkalommal sem kellett elhalasztani az ülést. A képviselő-testület nem bizottsági tagjai  „csak” tanácskozási joggal vehettek részt ezeken az üléseken, mégis örömmel írom le, hogy szinte minden alkalommal jelen volt mindenki, s hozzászólásával, javaslatával segítette munkánkat. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a 861 határozatunk, melyet a képviselő-testületnek elfogadásra javasoltunk – egyet-kettőt kivéve- valamennyit megszavazásra érdemesnek tartotta a testület.

Ezek a bizottsági ülések 2-3 órásak voltak - ezt be lehet szorozni a 71 alkalommal, s megkapjuk, mennyi munkaórát fordítottak a bizottsági, s a jelen lévő nem bizottsági tagok a döntések előtti megbeszélésre, a határozatok meghozatalára. Közülük sok népszerű, de jó néhány népszerűtlen is született.

Az első javaslatunk 2010-ben az volt, hogy a költségvetés akkori állása miatt a képviselők ebben a ciklusban – tehát a mai napig – tiszteletdíj nélkül végezzék munkájukat. (Ez alól kivétel az alpolgármester, aki 80.000 Ft tiszteletdíjat, s néhány % költségátalányt kap.) S bár a költségvetésünk állása az évek során javult, a testület maradt az eredeti határozatánál.

A PIT Bizottság munkájáról igen részletes információt kaphat az, aki  Baracska Község honlapját látogatja, hiszen ott megtalálhatók a jegyzőkönyveink.

Néhány főbb döntésünket most felsorolnám összegzésként – a teljesség igénye nélkül:

-          befejeztük a faluközpont felújítására (Polgármesteri Hivatal, parkoló, játszótér) elnyert pályázat végrehajtását;

-          minden évben – bármennyire is szűkös volt a költségvetés – megkerestük a fedezetet az Idősek napjára, a Falunapra, a Falukarácsonyra;

-          szabályzatot dolgoztunk ki, s minden évben 2-3 millió Ft vissza nem térítendő támogatási keretet biztosítottunk a községben működő civil szervezetek programjaihoz;

-          csökkentettük az iparűzési adót 2%-ról először 1,7 %-ra, majd 1,8 %-ra;

-          amíg az Önkormányzat fenntartása alá tartozott a Kozma Ferenc Általános Iskola, támogattuk a 3-4. osztályosok úszásoktatását Ercsibe;

-          életre keltettük honlapunkat, ma már Baracskával kapcsolatos minden információ megtalálható rajta;

-          részt veszünk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programban, melynek keretében minden évben több, a törvényi kiírásnak megfelelő felsőoktatásban tanuló baracskai diáknak tudunk havonta néhány ezer Ft ösztöndíjat fizetni;

-          anyagilag támogattuk – amíg szervezték – a CÖK majálisát;

-          gazdaságtalannak  és életszerűtlennek tartottuk a Baracska- Kajászó Körjegyzőséget, ezért azt megszüntettük;

-          új kishidat építettünk a Petőfi utcába (több mint 1 millióért);

-          kerékpártárolót alakítottunk ki a Kossuth u. – Országút u. sarkon, a buszmegállónál;

-          kívül-belül felújítottuk az orvosi rendelőt ( 12 és fél millió Ft);

-          megvásároltuk a Kossuth u. 18. szám alatti ingatlant, melyben kialakítottunk egy körzeti megbízotti irodát, egy klubszobát, s itt hoztuk létre a Termelői piacot;

-          megkezdjük a közvilágítás korszerűsítését a Vasút utcában, a   régi Országút utcában, a Fehérvári út – Rákóczi köz világításának kiépítését;

-          szigetelve lesz az óvoda lapos teteje;

-          megrendeltük a Faluház tetejének javítását.

Voltak olyan döntéseink is, melyeket nem sikerült végrehajtani a ciklus alatt. Ilyen pl. hogy nem sikerült a község üzemeltetésére, karbantartására egy szervezetet létrehozni;  vagy nem nyertünk a térfigyelős pályázatokon; vagy több cikluson átnyúló problémát nekünk sem sikerül megoldani – a Széchényi u., 7-es út, Kajászói elágazás biztonságossá tétele; vagy a Széchényi utca vízelvezetésének teljes megoldása.

Voltak olyan költségek, melyek az Önök, a lakosság kicsi odafigyelésével, a „nem az én dolgom” hozzáállás mellőzésével elkerülhetőek lettek volna. Pl. a helyi buszközlekedés működtetéséhez – attól függetlenül, hogy évente emeltük a jegyek árát – kifizettünk kb. évente 6 millió Ft-ot a Volánnak. Többek között azért, mert a jegyek, bérletek eladási száma lényegesen kevesebb, mint a közlekedők száma! (Igyekeztem szépen fogalmazni.) Ha mindenki elveszi vagy kéri a jegyet, 1-2 milliót ebből az összegből fejlesztésre fordíthatnánk. Vagy, ha nem kellene időnként pótolni 2-300.000 Ft-al az ellopott közlekedési táblákat, zászlókat, zászlórudakat. De említhetném a „Bruck” gödör több mint ½ millió Ft-os rendeztetését, mert illegális szemétlerakónak használták egyesek. Ugyancsak sokat kivesz a költségvetésből az adózási morál. 2011-ben 28 millió kintlévőségünk volt. Ez mára a felére csökkent, de sok lakótársunk még mindig nem érzi, hogy a „büdzsébe” bele is kellene tenni, nemcsak a kivételért harcolni. S lett volna helye annak a 1,2 milliónak is, melyet a játszótér felújítására fordítottunk. S mindez sajnos így is marad, amíg senki semmit nem lát, nem hall, s nem beszél!

Több pályázatot is beadtunk. Sajnos, ami községünknek, a fejlesztési terveinknek megfelelő kiírás, arra a civil szervezetek adhattak be pályázatot. Ők ezt meg is tették. Mivel ezek a pályázatok mind utólagos elszámolásúak, a képviselő-testület megelőlegezte ezeket az összegeket, vagy hozzásegítette a szervezetet az előleghez. Így jelenleg a SZEVASZ a Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítványnak a megnyert pályázatához a Faluház felújítására, pihenőpark kialakítására 14 millió Ft előleg hitelfelvételéhez vállaltuk a kezességet, valamint a kamatokat, a szerződéskötési díjat. Minden évben megelőlegeztük a SZEVASZ alapítvány nyári táboroztatásának költségét. Ugyancsak pályázatot nyert a Baracskai Sportegyesület az öltöző felújítására. Ehhez 10 milli Ft előleget biztosítottunk, valamint 3,8 millió Ft támogatást a 2014. évi keretükből. (A 10 millió Ft-ot 2014-2015-ben kapjuk vissza.) A Polgárőrség autót nyert, megelőlegeztük az összeget (3.893.000 Ft), s a  pályázatírást állta az Önkormányzat. Pályázatot  nyertünk az I. világháborús emlékmű felújítására, 1millió 350 ezer Ft-ot. Ehhez 300 ezer Ft-ot teszünk hozzá önerőből.

Mindezek csak a nagyobb tételek természetesen, emellett több apró, községünk, egyének vagy közösségek javát szolgáló döntés is született.

Tisztelt Olvasók!

1992. januárja óta vagyok képviselő. Ez  idő alatt 6 képviselő-testülettel dolgoztam. (Volt olyan ciklus, amikor egy-két tagot kivéve a teljes testület lecserélődött a ciklus alatt!) Mindebből adódóan elég tapasztalatom van egy képviselő-testület működésével kapcsolatban. A jelenlegi képviselő-testület az első, mely az alakuló üléstől kezdve valóban összefogott Baracska érdekében, aki kereste a reális fejlesztési, előrelépési lehetőségeket. Segítették a PIT Bizottság működését, javaslataik mindig jobbító szándékúak voltak. Köszönetemet fejezem ki a bizottsági munkájáért dr. Mayer András és Szűcs Norbert képviselőknek, valamint Szabó Domokosnak, aki 2012-ig volt külsős tag. Szívesen végeztem a PIT Bizottság elnöki feladatait. Ugyancsak köszönöm Boriszov Zoltán polgármester úr, Becsei Andrásné alpolgármester asszony, dr. Herceg József és Tóthné dr. Kolumbán Ottilia képviselők segítő munkáját, jegyző asszonynak és a Hivatal dolgozóinak a precíz, törvényes előkészítő munkáját.

Bebizonyosodott, hogy egy vezetéshez – legyen az bármilyen nagyságrendű – csapatban, együttműködve  van csak esélye a hatékony munkához!

 

Pintérné Bernyó Piroska

képviselő

PIT Bizottság elnöke

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert