Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Cikkek: Önkormányzat
A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság (PIT Bizottság) 2010-2014. évi munkájának összegzése

A Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság (PIT Bizottság)

2010-2014. évi munkájának összegzése

Tisztelt Olvasók!

Önök minden hónapban részletes tájékoztatást olvashattak a Kidobolóban a Képviselő-testület döntéseiről, határozatairól. Azt azonban kevesen tudják, hogy ezeket a döntéseket megelőzte a PIT Bizottság előkészítő munkája.

 Tájékoztató

Tájékoztató – kicsit bővebben

            Sajnos nagyon ritkán fordul elő, hogy egy-egy érdeklődő megjelenjen a képviselő-testületi ülésen, pedig az ülések időpontjáról és napirendjéről szóló értesítések mindig időben kikerülnek a hirdetőtáblákra és a község honlapjára.

Igaz, hogy a Kidobolóban közzétett hírekből értesülhet a Tisztelt Lakosság a testületi döntésekről, de aki részt vesz az üléseken, meggyőződhet róla hogyan dolgozik a képviselő-testület a község fejlődése, az itt élők érdekében, milyen a képviselők aktivitása. A hozzánk eljutó lakossági felvetéseknek, igényeknek mindig hangot adunk, napirendre tűzzük a témát, keressük a megoldási lehetőségeket, ha szükséges, azonnal intézkedünk. Természetesen ugyan úgy, mint a családoknál, az önkormányzatnál is behatárolják a pénzügyi keretek a lehetőségeket és tekintettel kell lenni a kötelező feladatok ellátására, a kötelezettségvállalásokra. 

 Növényi hulladék nyílttéri égetéséről

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

 

 Gyermekvédelmi tanácsadás

Ingyenes család- és

gyermekvédelmi tanácsadás

 

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete

ingyenes jogi tanácsadást indít

család- és gyermekvédelmi témakörben

Sziklainé dr. Kiss Erzsébet

ügyvéd segítségével.

Helyszín:

Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete

Székesfehérvár, Tolnai u.10.

Időpont: minden pénteken 10.00 - 12.00 óráig

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS

06-20/562-96-19 TELEFONSZÁMON

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 FEJÉRVÍZ Ügyfélfogadás Martonvásáron

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz– és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

ÜGYFÉLFOGADÁS MARTONVÁSÁRBAN

Helye: 2462 Martonvásár, Fehérvári út 10. (volt Tűzoltószertár épülete)

ÜGYFÉLFOGADÁS: SZERDÁNKÉNT 730-1500 ÓRA KÖZÖTT

 

E-mail: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu

telefon (munkaidőben): 30/508-3231 , vagy 25/505-810

 

Munkatársunk minden, szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyet fogad, de az azonnal el nem intézhetőkre postai úton válaszolunk.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

 

FEJÉRVÍZ ZRt.

 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítéseMaghívó !

 

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelettel meghívja a Település Lakosságát

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

166. évfordulójának községi emlékünnepére

 

2014. március 14-én 17.00 órakor

a Faluházba.

 

Az ünnepi beszédet követő emlékműsorban

 a Kozma Ferenc Általános Iskola tanulói és a Baracskai Dalkör szerepelnek.

 Civil Szervezetek támogatása

 

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2013.(I.31.) határozata

a Civil Szervezetek támogatásáról szóló

13/2012.(II.10.) határozat módosításával egységes szerkezetben történő elfogadásáról

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot a módosítással egységes szerkezetben - az alábbi tartalommal fogadta el:...Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

Az államháztartásról szóló törvény előírása valamint a Stabilitási törvény felhatalmazása alapján megállapította képviselő-testületünk 2015-2017. évekre vonatkozóan a saját bevételi összegét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. Bevételként a helyi adók, díjak és pótlékok kerültek megállapításra. Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség a jelenlegi költségvetési évre és az azt követő három évre nem terheli önkormányzatunkat...Hamu és salak elszállítása

Hamu és salak elszállítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a VHG Nonprofit Kft. a tavaszig tartó fűtési idényben két alakommal; március 8-án és április 28-án szállítja el a hamut és salakot. (Az erre vonatkozó szórólapot önkormányzatunk dolgozói február utolsó napjaiban minden ingatlan postaládájában elhelyezték.)...Műfüves pálya bérbeadása

Sportolási célra folyamatosan bérbe vehető önkormányzatunktól a szabadidőparkban lévő műfüves pálya. A bérleti díj óránként 4.000,- Ft.
Az esti órákban történő megvilágítás igénybevétele óránként 1.000,- Ft.
A bérleti díjat a Baracskai Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni. Az igényeket Molnár Dánielnél lehet jelezni a 06-30-2440628 telefonszámon.Önkormányzati segély... rendelet.

 

Baracska Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati segély kialakításával összefüggő, valamint

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

 

Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132.§ (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

....A téli sportbalesetek elkerülése érdekében

Dr. Sági János r. alezredes

A téli sportbalesetek elkerülése érdekébenTájékoztató Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkájáról.

Polgármesteri sorok

Tájékoztató Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkájáról.

Képviselő-testületünk az idei esztendőben is az elfogadott munkaterve alapján ülésezett, megtárgyalta a kitűzött napirendi pontokat, illetve igazodott a mindenkori aktuális kérdések és döntések szükségességéhez.
Bár még nincs vége az évnek, hiszen még egy alkalommal várhatóan ülésezünk, de az eddig eltelt időszakban összesen 21 alkalommal tartott ülést a képviselő-testület, 14 alkalommal találkoztak a Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai. A képviselő-testület eddig 278 határozatot hozott és 13 rendeletet alkotott.
...Közbisztonsági lépések

Közbiztonsági lépésekKözségünknek hosszú-hosszú éveken át volt körzeti megbízottja, illetve valamely tanácsi majd önkormányzati épületben volt található a rendőr irodája. Aztán már régóta nem volt sem iroda, sem körzeti megbízott. Pontosabban körzeti megbízott papíron létezett, de mivel a valóságban keveset láttunk belőle, nem éreztük a rendőr jelenlétét.
Talán éppen ezért örültünk sokan annak, hogy október 14-én a Kossuth utca 18. szám alatti önkormányzati ingatlanon átadhattuk a Körzeti Megbízotti Irodát.
...

Kidoboló Nagymáthé Norbert